faoEURAXESS Logo

 

 

 

 

 

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” (IFP)

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” este succesorul de drepturi  al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Hibrid” creată în anul 1973. Pe parcursul acestei perioade Institutul a trecut câteva reorganizări, ultima fiind recent, prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 518 din 22 iunie 2010.

Actualmente Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” întruneşte 7 laboratoare, în care activează 32 cercetători ştiinţifici, inclusiv 16 doctori şi 3 doctori habilitaţi, peste 20 de persoane cu studii speciale.

 

Echipa managerială a Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” este formată din:

Director interimar
Мaticiuc Vasile        (0248) 93591, 068091100
doctor în agronomie
 

 

Anticameră
Vera Şova                 tel:       (0248) 93514, 068865888

 
Secretar ştiinţific
Мistreţ Silvia           (0248) 93549, 069102945, 067704810
doctor în agronomie
 
Contabil-şef
Lucaşenco Maia     (0248) 93530, 
 

Economist-şef
Macrinici Tudor   
    (0248) 93541,  067704811

Direcţia principală de activitate a Institutului este ameliorarea şi producerea seminţelor de bază, prebază şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului şi tutunului.

Coordonarea activităţii de Cercetare revine Consiliului Ştiinţific format din 12 membri.