faoEURAXESS Logo

 

 

 

 

 

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” (IFP)

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” este succesorul de drepturi  al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Hibrid” creată în anul 1973. Pe parcursul acestei perioade Institutul a trecut câteva reorganizări, ultima fiind recent, prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 518 din 22 iunie 2010.

Actualmente Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” întruneşte 7 laboratoare, în care activează 32 cercetători ştiinţifici, inclusiv 16 doctori şi 3 doctori habilitaţi, peste 20 de persoane cu studii speciale.

 

Echipa managerială a Imstitutului de Fitotehnie „Porumbeni” este formată din:

Director
Pintilie Pîrvan         (022) 245410, (0248) 93556, 069901569
doctor în agronomie
 

Director adjunct pe probleme ştiinţifice
Мaticiuc Vasile        (0248) 93591, (022) 245574, 068091100
doctor în agronomie

Anticameră
Dîrzu-Cocoș Oxana (0248) 93514
tel/fax: (022) 245571

Secretar ştiinţific
Мistreţ Silvia           (022) 244555, (0248) 93549, 069102945
doctor în agronomie
 
Contabil-şef
Popa Tudor     (022)  241007,  (0248) 93530
 

Economist-şef
Macrinici Tudor   
    (022)  241007,  (0248) 93541

Direcţia principală de activitate a Institutului este ameliorarea şi producerea seminţelor de bază, prebază şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului şi tutunului.

Coordonarea activităţii de Cercetare revine Consiliului Ştiinţific format din 12 membri.