Academicianul Vasile MICU a plecat în veşnicie 18.10.1938 – 21.08.2019

Academician Vasile MICU

Acad V Micu

18.10.1938 – 21.08.2019

 

Cu un profund regret faţă de o pierdere irecuperabilă colectivul Institutului de Fitotehnie «Porumbeni» îşi exprimă durerea în legătură cu trecerea în veşnicie, la 21 august 2019, a unui om cu literă mare –Academicianul Vasile MICU.

Născut la 18 octombrie 1938 în satul Olişcani, r. Şoldăneşti. După absolvirea Universităţii Agrare, a activat la Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar începând cu anul 1974 — la Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru porumb şi sorg, «crescând» pe treptele ştiinţei de la şef de laborator la Director (1986-2008).

Din 1993 — membru titular al AŞ a Moldovei şi membru al Academiilor Agrare din Rusia, Ukraina, Belarus şi România, doctor Honoris Causa al UASM.

A publicat 3 monografii valoroase şi peste 215 lucrări ştiinţifice, autor a peste 100 soiuri şi hibrizi de plante, a 90 brevete de invenţie. A pregătit 12 doctori în ştiinţe.

Meritele dlui au fost înalt apreciate prin decorarea cu «Ordinul Republicii», «Meritul Civic», laureat al Premiului de Stat, al Premiului AŞ a Moldovei, Ukrainei şi Belarus, cu alte prestigioase premii şi distincţii naţionale şi internaţionale.

Academicianul Vasile MICU a fost şi va rămâne o valoare pentru ştiinţa agrară din Moldova, un promotor al progresului, un Om cu un înalt simţ al datoriei, demnităţii patriotice.

în aceste momente grele, exprimăm condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au cunoscut — personalitate puternică şi nonconformistă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Consiliul științific IF «Porumbeni» la ședința de comemorare a primit decizia de a propune numirea Institutului de Fitotehnie «PORUMBENI» în numele Academicianului Vasile MICU.