ACTIVITATEA INSTITUTULUI

Direcţiile de activitate sunt realizate de următoarele laboratoare specializate:

1. Laboratorul de genetică şi genofond (şef de laborator, doctor în agronomie dl. Ciobanu Valentin) efectuează cercetări la evidenţierea şi menţinerea surselor purtătoare de caractere şi însuşiri valoroase ameliorative, cât şi la evaluarea şi menţinerea surselor de sterilitate germoplasmatică. Anual se menţin peste 1100 soiuri şi populaţii autohtone, 1500 linii consangvinizate şi 1400 mutanţi de porumb. De asemenea se creează hibrizi de porumb timpurii şi semitimpurii (FAO 150-300) cu utilizarea diferitor grupe de germoplasmă, accentul fiind plasat pe sursele autohtone. Promovează producerea comercială de seminţe hibride în bază de androsterilitate citoplasmatică, ceea ce permite producătorilor agricoli cu eforturi reduse să producă seminţe hibride de calitate superioară.

2. Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele nordice (şef de laborator, doctor în agronomie dl. Borozan Pantelimon) crearează hibrizi timpurii (FAO 150-300) pentru export în zonele de nord ale CSI–ului şi cultivare în cultura succesivă a Moldovei se realizează în . În crearea liniilor consangvinizate de porumb se utilizează grupe de germoplasmă Flint European, Dent Canadian, Lancaster timpuriu, Iodent şi BSSS. Anual colecţia de linii consangvinizate include 50-65 linii autohtone din convarietăţile indurata şi identata. În pepiniera de selecţie se studiază 6-7 mii mostre din diverse generaţii consangvinizate, dintre care 300-400 familii S4–S5, care se includ în încrucişări de tip topcross. În cultura comparativă de orientare şi preconcurs se testează anual peste 2000 combinaţii hibride. Lucrările de ameliorare sunt integrate în programe speciale cu colegii din Belarusi, Rusia şi România.

3. Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele sudice şi la calitate (şef de laborator, doctor în agronomie dl. Vanicovici Nicolae) crează hibrizi semitimpurii şi semitardivi (FAO 300-450). Studiază circa 7-8 mii familii şi linii consangvinizate noi din diferite grupe heterotice – Reid, Iodent, Stiff Stalk, Synthetic, Osterland, Lancaster, Mindsentpustai, Minnesota etc. În baza acestor linii se creează şi se experimentează anual 2,5–3,0 mii de hibrizi noi. Hibrizii din această grupă de maturitate se caracterizează printr-un potenţial înalt de productivitate şi sunt predestinaţi pentru cultivare în Moldova şi alte zone sudice ca Ukraina, Rusia, Kazahstan, etc.  Laboratorul efectuează cercetări în privinţa controlului calităţii seminţelor hibride şi a formelor parentale, sporirii calităţii seminţelor hibride comercializate şi transferul tehnologic a elaborărilor ştiinţifice în producere. În paralel, studiază formele parentale ale hibrizilor din punct de vedere al performanţei în producerea de seminţe.

Laboratorul efectuează ameliorarea porumbului la calitate şi creează hibrizi cu destinaţie specială:

- cu conţinut sporit de carotină în bob, destinaţi utilizării în alimentaţie, sub forma de făină, crupe, bastonaşe, pufuleţi etc;

- cu bob pentru floricele (popcorn) şi pentru utilizarea în industria culinară;

- cu bob zaharat – pentru conservare şi utilizare în stare proaspătă.

  4. Laboratorul de seminologie şi testare a hibrizilor de porumb (şef de laborator, doctor în agronomie dl. Gribincea Vladimir) efectuează evaluarea complexă comparativă a hibrizilor experimentali pe parcurs de 2-3 ani în cultura comparativă de concurs, iar 75-80 hibrizi performanţi anul 2-3 se studiază în patru puncte ecologice din 3 zone ale republicii în 3-4 puncte. Efectuează evaluarea morfofiziologice a hibrizilor şi a formelor parentale de porumb (conform metodologiei UPOV întru determinarea corespunderii criteriilor de brevetabilitate). Performanţele evidenţiate le promovează pentru încercarea oficială în Comisia de Stat a Republicii Moldova şi ale altor ţări.

5. Laboratorul de tehnologie şi biochimie (şef de laborator, doctor în agronomie dl. Meleca Anatol) efectuează studierea biochimică a calităţii diferitor genotipuri de porumb utilizate în ameliorare, identificarea purităţii biologice a genofondului formelor parentale şi gradul de hibridare a hibrizilor F1, aprecierea comparativă a nivelului de tipicitate a formelor parentale. Perfecţionarea metodelor şi tehnologiilor analitice pentru accelerarea şi îmbunătăţirea calitativă a proceselor de ameliorare a porumbului la nivel biochimic şi molecular constituie direcţia prioritară a laboratorului. Alta direcţie efectueaza cercetări în:

- perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului şi sorgo;

- optimizarea sistemei de îngrăşăminte la porumb în asolament şi cultură permanentă;

- testarea preparatelor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor la culturile de profil;

- elaborarea procedeelor tehnologice şi producerea de seminţe la cultura tutunului şi a plantelor medicinale.

Institutul dispune de bază tehnico-materială – maşini agricole, transport auto, depozite, uscătorii, teren agricol şi personal calificat, care asigură realizarea obiectivelor trasate. Valoarea fondurilor fixe constituie circa 30 mln. lei.

Institutul este finanţat din sursele bugetare şi de parţial din surse proprii ce parvin din comercializarea proprietăţii intelectuale (seminţe forme parentale hibrizi şi soiuri omologate de porumb şi tutun)  şi de la prestarea serviciilor intelectuale.

schemmaa 3