Blog

ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE FITOTEHNIE „PORUMBENI” ÎN ANII 2009-2011

În perioada anilor 2009-2011 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a fost prezentat la diferite întruniri de râng  internaţional şi republican.

Conferinţa Internaţională şi Expoziţia Agricolă (or. Aşgabad, 25-26 noiembrie, 2009).
Ziua Câmpului – Belgorod, Federaţia Rusă (19-20 august, 2009. Şebechino).
Expoziţia Internaţională „Farmer 2009” (21-25 octombrie 2009, Chişinău).
Expoziţia Internaţională Specializată „Infoinvent, 2009” (24-27 noiembrie, 2009,  Chişinău).
Expoziţia Naţională Specializată pentru Conferinţa Fermierilor din Moldova (20.02.2009), Palatul Sindicatelor.
Conferinţa Internaţională şi Expoziţia Agricolă-Belagro-2010 (Minsk, 7-11 iulie, 2010).
Conferinţa Internaţională şi Expoziţia Buziness Week 2010 (22-24 iunie, 2010, Chişinău).
Expoziţia Internaţională „Moldagroteh” (31 martie – 3 aprilie, 2010, Chişinău).
Expoziţia Internaţională „Farmer-2010” (20-23 octombrie 2010).
Expoziţia Naţională Specializată pentru Conferinţa Fermierilor din Moldova (3.03.2010). Palatul Sindicatelor.
Expoziţia Internaţională „Fabricat in Moldova” (1-5 februarie 2011).
Expoziţia Internaţională „Moldagroteh” (3.03.- 6.03.2011) Chişinău.
Expoziţia Internaţională jubiliară „20 de ani a Comunităţii Statelor Independente: Noile orizonturi ale parteniriatului” (28.06-30.07.2011) Moscova.
Expoziţia Internaţională specializată „Infoinvent” 2011 (22-25.11.2011).
Expoziţia Naţională Specializată pentru Conferinţa Fermierilor din Moldova (11.03.2011).
Expoziţia Naţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Cercetarea şi inovarea in parteneriat cu mediul de afaceri” (10.11.2011) Chişinău.
Expoziţia pentru Conferinţa Ştiinţifico Internaţională consacrată Membrului Corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova Tihon Cealîc (1921-2006), 7-8.09.2011), Paşcani.
Expoziţia Internaţională Specializată „Infoinvent, 2009” (22-25 noiembrie, 2011,  Chişinău).

Elaborările ştiinţifice au fost oglindite în ediţiile de reclamă a cataloagelor expoziţionale „Moldagroteh”, „Fermer” şi „Infoinvent”.

Familiarizarea producătorilor agricoli cu realizările ştiinţifice se efectuează prin Centrul de consultanţă a IF „Porumbeni”. Hibrizii performanţi  de porumb au fost inclusiv în 13  loturi demonstrative amplasate în zonele de Nord Centru şi Sud ale republicii. Se preconizează organizarea diferitor întruniri, seminare, discuţii cu producătorii agricoli din domeniu.

Agenţii economici au fost familiarizaţi cu răspunsuri la întrebările respective în cadrul emisiunilor televizate „Baştină” precum şi în interviuri prin intermediul televiziunilor şi radioului, revista «Кукуруза и сорго», în presa scrisă: „Curierul Agricol”, „Moldova Suverană”, „Săptămâna” şi ziarele raionale. Specialişti Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” au participat la diferite întruniri  republicane seminare, discursuri la mese rotunde cu producătorii agricoli. În total au fost susţinute astfel de discursuri la ____  de întruniri.

About the Author: