Blog

ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE FITOTEHNIE „PORUMBENI” PE PERIOADA ANULUI 2011

În perioada anului 2011 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a reprezentat la diferite întruniri de rang  internaţional şi republican  realizări a 2011 an de activitate.

Expoziţia Internaţională „Fabricat in Moldova” (1-5 februarie 2011).
Expoziţia Internaţională „Moldagroteh” (3.03.- 6.03.2011) Chişinău.
Expoziţia Internaţională jubiliară „20 de ani a Comunităţii Statelor Independente: Noile orizonturi ale parteniriatului” (28.06-30.07.2011) Moscova.
Expoziţia Naţională Specializată pentru Conferinţa Fermierilor din Moldova (11.03.2011).
Expoziţia Naţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Cercetarea şi inovarea in parteneriat cu mediul de afaceri” (10.11.2011) Chişinău.
Expoziţia pentru Conferinţa Ştiinţifico Internaţională consacrată Membrului Corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova Tihon Cealîc (1921-2006), 7-8.09.2011), Paşcani.
Expoziţia Internaţională Specializată „Infoinvent, 2009” (22-25 noiembrie, 2011,  Chişinău).
Ziua agricultorului. Expoziţie în Palatul Naţional 26.11.2011, Chişinău.

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare şi reviste, anul 2011

Nr.

d/o

Numele, prenumele autorului

Denumirea articolului

Ziarul, revista

Andronic L., Rudacova A.,

Rotari A.

Polimorfismul proteinelor de rezervă în populaţiile orzului de primăvară obţinute în condiţii de infecţie virală. Buletinul AŞ a Moldovei: ştiinţele vieţii. 2011, 1(313), 73-79.ISSN 1857-064X.
 Micu V. Surse regenerabile de bioenergie din agricultură: posibilităţi şi oportunităţi de producere şi utilizare. Academos: revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2011, 2(21),75-81.ISSN 1857-0461.
Micu V. Ameliorarea şi implementarea topinamburului în agricultură. Agricultura Moldovei. 2011, 6-7, 31-33. ISSN 0582 5229.
Mîrza V. Sursa „M” de ASC  la porumb şi crearea hibrizilor simpli modificaţi pe baza de androsterilitate . Agricultura Moldovei. 2011, 6-7, 31-33. ISSN 0582 5229.
Калкей Е.,

Дрегля М.

Меры борьбы с заразихой на табаке. Омнибус. 2011, 9, 31-32. ISSN 1857-0747.
Micu V. Prin umbra eclipsei raţiunii Literatura şi arta, nr.27 din 7 iulie 2011.
Micu V. Stabilizarea instabilităţii. Literatura şi arta nr.42 din 20 octombrie 2011.

 

Elaborările ştiinţifice au fost oglindite în ediţiile de reclamă a cataloagelor expoziţionale „Moldagroteh”, „Fermer” şi „Infoinvent”.

Familiarizarea producătorilor agricoli cu realizările ştiinţifice se efectuează prin Centrul de consultanţă a IF „Porumbeni”. Hibrizii performanţi  de porumb au fost inclusiv în 5 loturi demonstrative amplasate în zonele de Nord Centru şi Sud ale republicii. Se preconizează organizarea diferitor întruniri, seminare, discuţii cu producătorii agricoli din domeniu.

Agenţii economici au fost familiarizaţi cu răspunsuri la întrebările respective în cadrul emisiunilor televizate „Baştină” precum şi în interviuri prin intermediul televiziunilor şi radioului, revista «Кукуруза и сорго», în presa scrisă: „Curierul Agricol”, „Moldova Suverană”, „Săptămâna” şi ziarele raionale. Specialişti Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” au participat la diferite întruniri  republicane seminare, discursuri la mese rotunde cu producătorii agricoli. În total au fost susţinute astfel de discursuri 4 interviuri şi 4 seminare la diferite întruniri în republica Kazahstan (Petru Bargan). A fost încheiat 1 contract de colaborare cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul pedologiei şi fitotehniei din Kazahstan.

Loturile demonstrative organizate în anul 2011 în Moldova

SRL „Ocland-Agro” Soroca
Institutul de invenţii, Dubăsari
Căuşeni
SRL „Valea Sofiei” Drochia
SRL „Vastadum” Făleşti

Au fost transmise seturi din seminţe tratate a 8 hibrizi: Porumbeni 346, Porumbeni 348, Porumbeni 375, Porumbeni 443, Porumbeni 457, Porumbeni 458, Porumbeni 459, Porumbeni 461.

About the Author: