AVIZ despre desfășurarea concursului privind transmiterea prin licență a dreptului de utilizare a brevetelor pentru soi de plantă la cultura porumbului.

AVIZ

Anunț despre desfășurarea concursului privind transmiterea prin licență a dreptului de utilizare a brevetelor pentru soi de plantă la cultura porumbului.

IP Institutul de Fitotehnie Porumbeni, c/f 101160004805, anunță pentru data 17/12/2019, ora 10-00, la sediul acestea (s. Pașcani, r-l Criuleni, MD-4834, R. Moldova, tel 022245571, sala de conferințe) desfășurarea concursului privind transmiterea prin licență a dreptului de utilizare a brevetelor  pentru soi de plantă conform următoarelor loturi:

Lot.nr.1  hibrizi de porumb (FAO140-270)

Lot nr.2 hibrizi de porumb (FAO 271-390)

Pentru a participa la concurs participanții sunt obligați :

  1. Să achite taxa de participare la licitație  în mărime de 2000 lei,  prin transfer bancar la Banca beneficiară — Ministerul Finanțelor , Trezoreria Regionala Chișinău — Bugetul de Stat ,TREZMD2X, contul bancar  33114001, Codul IBAN:MD51TRPAAA142310A15471AA, Codul fiscal al IF Porumbeni: 1011600004805.

  2. Să  prezinte   următoarele documente:

—          cerere de participare la concurs

—          extras din Registrul  de Stat al persoanelor juridice

—          procura, în cazul participării prin reprezentanți

—          confirmarea achitării taxei de participare la licitație

—          adeverința ce confirmă lipsa restanțelor față de bugetul public național

—          confirmarea lipsei datoriilor față de IF Porumbeni

* Caietul de sarcini și  informații suplimentare puteți obține la sediul Institutului, după achitarea taxei de participare.