COLABORĂRI INTERNAȚIONALE

Institutul de Fitotehnie  „Porumbeni” colaborează cu Centre ştiinţifice notorii din Federaţia Rusă, Ukraina, Belarusi, Kîrgîzstan, Kazahstan şi România prin crearea şi implementarea hibrizilor performanţi de porumb.

Belarusi. Programul de Stat „Crearea şi implementarea hibrizilor timpurii de porumb» a fost iniţiat în anul 1982. În rezultatul acestei colaborări a fost crearea hibrizilor timpurii comuni Bemo 160 MRf, Bemo 172 CRf, Bemo 181 CRf, Bemo 172 CRf, Bemo 210 CRf, Porumbeni 212 CRf şi Bemo 164 CRf. La momentul actual pe suprafeţe impunătoare s-au implementat hibrizii Bemo 172 CRf, Bemo 182 CRf şi Porumbeni 212 CRf. În colaborare cu colegii din Belarus a fost studiată şi implementată tehnologia de cultivare a hibrizilor comuni pentru marfă precum şi pentru producerea de seminţe pe sectoarele de hibridare.

În perioada anilor 1994-2007 au fost exportate în Belarusi 117 mii tone seminţe hibride de porumb timpuriu pentru însămânţarea anuală a 150-350 mii hectare de porumb marfă. De asemenea în această perioadă au fost exportate 268,6 tone seminţe de forme parentale ceea ce a permis însămânţarea suprafeţei de 13,4 mii hectare de porumb pentru seminţe pe bază de androsterilitate. În baza hibrizilor timpurii Bemo 172 CRf,                Bemo 182 CRf şi Nemo 216 CRf şi alţii s-au extins suprafeţele de cultivare a porumbului destinat pentru boabe.

Kazahstan. În colaborare cu Comisia de Stat din Kazahstan şi în rezultatul testărilor de producere au fost omologaţi trei hibrizi de porumb Moldavschii 215 AMRf, Moldavschii 257 CRf şi Moldavschii 456 MRf. În baza formelor parentale exportate de Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” în Kazahstan au fost produse circa 20 mii tone seminţe hibride pentru însămânţarea 850-900 mii hectare.

Uzbekistan. În rezultatul colaborării cu Comisia de Stat şi cu agenţii economici din Uzbekhistan au fost omologaţi patru hibrizi de porumb Moldavschii 257 CRf, Bemo 181 CRf, Bemo 182 CRf şi Moldavschii 425 MRf. În Uzbekistan au fost expediate circa 6,0 mii tone seminţe hibride F1.

Kîrgîzstan. Colaborarea cu agenţii economici şi cu Comisia de Stat din Kîrghîzstan iniţiată din anul 2001 a rezultat cu omologarea a 6 hibrizi de porumb Moldavschii 215 MRf, Porumbeni 223 ACRf, Porumbeni 351 MRf, Moldavschii 456 MRf, Porumbeni 457 MRf şi Porumbeni 458 CRf.

România. Relaţiile de colaborare cu România s-au stabilit la începutul anilor 80. Drept rezultat a fost iniţiat un program de colaborare cu Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul creării hibrizilor de porumb semitimpuriu. Din 1994 în lista oficială a soiurilor de plante de cultură din România este inclus hibridul timpuriu         Doina. Rezultat al colaborării SCDA Turda şi Porumbeni este hibridul triliniar Turda-Moldova 188 înregistrat în România în anul 2001. În prezent se verifică hibridul semitimpuriu HTT 112 creat în comun cu staţiunea respectivă.

Programul de colaborare cu SCDA Suceava a fost iniţiat în a. 1992 şi în Comisia de Stat a României a fost transferat hibridul comun timpuriu HTSV 278-92.

În rezultatul colaborării: cu SCDA Podul Iloaiei în a. 2004 a fost inclus în reţeaua de testări ecologice din România şi Moldova hibridul comun ROMO 292A.

Federaţia Rusă. Colaborarea cu Instituţiile de Cercetări Ştiinţifice şi agenţi economici din Federaţia Rusă continuă mai mult de 20 ani. Hibrizii creaţi la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” au fost omologaţi în 11 regiuni ecologice din cele 12, inclusiv: Bemo 182 CRf în 6, Moldavschii 215 MRf — 8, Moldavschii 295 ACRf — 7. În total sunt omologaţi în Federaţia Rusă 26 hibrizi de porumb. Aceşti hibrizi se caracterizează printr-un potenţial maxim de producţie şi  plasticitate ecologică. Anual sunt organizate şi amplasate în aceste regiuni ecologice 28-30 sectoare de demonstrare ce includ 8-10 hibrizi performanţi de porumb. Până în prezent continuă livrarea hibrizilor productivi performanţi de porumb. În ultimii 14 ani au fost exportate mai mult de 100 mii tone seminţe hibride de porumb şi 1536,8 tone seminţe de forme parentale.

Ukraina. Colaborarea cu Instituţiile de cercetare şi cu Comisia de Stat a Ukrainei a permis de a omologa 7 hibrizi de porumb din Moldova, inclusiv trei hibrizi comuni. În rezultatul livrării formelor parentale în Ukraina au fost produse circa 36 mii tone seminţe condiţionate pe câmpurile regiunilor: Viniţa, Haricov, Herson, Poltava, Suma, Nikolaev, Odesa ş.a.