COLABORĂRI INTERNAȚIONALE

Institutul de Fitotehnie  „Porumbeni” colaborează cu Institute științifice internașionale și naționale, Stațiuni de cercetare dezvoltare și Centre ştiinţifice  de  profil din Federaţia Rusă, Ukraina, Belarusi, Kazahstan şi România în domeniul ameliorării porumbului.

Belarusi. Programul de Stat „Crearea şi implementarea hibrizilor timpurii de porumb» a fost iniţiat în anul 1982. În rezultatul acestei colaborări au fost creareați  un set de hibrizi timpurii  comuni cu denumirea Bemo .  La momentul actual  colaborăm cu  Centrul Științifico-Practic în agricultură al Academiei de Științe Agricole din R. Belarus în domeniul experimentării ecologice a hibrizilor creați în cadrul laboratorului de ameliorare a hibrizilor pentru zonele nordice, destinați pentru cultivare în zonele cu regim termic limitat. Hibrizii Porumbeni 176, Bemo 235, Bemo 230 se cultivă cu succes în Belorus.

Kazahstan. În colaborare cu Comisia de Stat din Kazahstan şi în rezultatul testărilor de producere au fost omologaţi trei hibrizi de porumb Moldavschii 215 AMRf, Moldavschii 257 CRf şi Moldavschii 456 MRf. În baza formelor parentale exportate de Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” în Kazahstan au fost produse circa 20 mii tone seminţe hibride pentru însămânţarea 850-900 mii hectare.

România.  Menținem relații de colaborare cu  Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă  Turda şi  cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea. Au fost sintetizați hibrizi comuni în baza contractelor de colaborare prin schimbul reciproc de material  și evidențiați hibrizi cu performanțe inalte comparativ cu martorii. 

Din anul 2014 am transmis la testări ofiiale hibrizii evidențiați cu performanțe în r. Moldova și la moment sunt incluți în Catalogul Oficial al soiurilor de plante din Romănia 5 hibrizi de porumb marca „Porumbeni„

 

Federaţia Rusă. Colaborarea cu Instituţiile de Cercetări Ştiinţifice şi agenţi economici din Federaţia Rusă continuă mai mult de 20 ani. Hibrizii creaţi la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” au fost omologaţi în 11 regiuni ecologice din cele 12, inclusiv: Bemo 182 CRf în 6, Moldavschii 215 MRf — 8, Moldavschii 295 ACRf — 7.  In anul 2014 în colaborare cu firma OOO Semena au fost incluși ăn Registrul de Stat a rusiei hibrizii Rosmold 159,Rosmold 202 și Rosmold 254. La momentul actual sunt inițiate activități pentru amplasarea loturilor demostrative în scopul promovării și implementării hibrizilor omologati pe teritoriul Rusiei.

Ukraina. Colaborarea cu Instituţiile de cercetare şi cu Comisia de Stat a Ukrainei a permis de a omologa 7 hibrizi de porumb din Moldova, inclusiv trei hibrizi comuni. În rezultatul livrării formelor parentale în Ukraina au fost produse circa 36 mii tone seminţe condiţionate pe câmpurile regiunilor: Viniţa, Haricov, Herson, Poltava, Suma, Nikolaev, Odesa ş.a.