Conferința Practico — Ştiințifică cu participare Internațională „REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE IN AMELIORARE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE LA CULTURILE CEREALIERE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATERICE”.

Pe data de 10 septembrie a avut loc comferința cu participare internațională în regim online. Au participat colegii din Ucraina și România. Din Republica Moldova au participat colegii de la Universitatea Agrară de Stat și din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor