CONTACTE

4834, s.Paşcani, raionul Criuleni, Republica Moldova

Adresa

Anticameră

Dîrzu-Cocoș Oxana   (0248) 93514,
tel/fax:   (022) 245571,

Director

Pintilie Pîrvan         (022) 245410, (0248) 93556
doctor în agronomie

Director adjunct pe probleme ştiinţifice

Мaticiuc Vasile        (0248) 93591, (022) 245574, 068091100
doctor în agronomie

Secretar ştiinţific

Мistreţ Silvia           (022) 244555, (0248) 93549, 069102945
doctor în agronomie

Laboratorul de genetică şi genofond

Ciobanu Valentin               (248) 93560, 068572676

Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele nordice

Borozan Pantelimon           (248) 93566, 068594489
doctor în agronomie

Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele sudice şi la calitate

Мaticiuc Vasile                    (0248) 93591, 068091100
doctor în agronomie

Laboratorul de testare a hibrizilor de porumb

Mistreţ Silvia                       (0248) 93556, 069112552
doctor în agronomie

Laboratorul de multiplicare a seminţelor de categorii superioare

Gribincea Vladimir                    (0248) 93562, 069595299

Laboratorul de biochimie şi tehnologie

Rotari Eugen                        (0248) 93554, 068865888
doctor  în biologie

Serviciul de relaţii internaţionale şi transfer tehnologic

Frunze Nina                       (022)   244241,  068865959
doctor în agricultură

Contabil-şef

Efros Svetlana     (022)  241007,  (0248) 93530
Economist-şef

Cotuna Larisa     (022)  241007,  (0248) 93541