CONTACTE

 Anatolie Spivacenco, director, doctor în științe economice,(022) 245410 ; 078300190; spivacenco@porumbeni.md

Borozan Pantelimon,Vice director pe ştiinţă,  doctor în agronomie   068594489, 068838181, pantelimon.borozan@yahoo.com

Vera Şova,  Anticameră,   (022) 245571, 068865888, ifporumbeni@rambler.ru

Мistreţ Silvia,   Secretar ştiinţific, doctor în agronomie,   069102945, silvia.mistret@yahoo.com

Lucașenco Maia, Contabil șef, (022) 241007, tudorpopa48@mail.ru

Macrinici Tudor, Economist-şef, 068400840, mktudor@mail.ru

 

Laboratorului  de genetică şi genofond,

Ciobanu Valentin șef de laborator, doctor în agronomie, 068091133,valceban1@gmail.com 

Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele nordice

Musteața Simion, șef de laborator interimar, doctor habilitat, profesor, 068068010

Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele sudice şi calitate

Vanicovici Nicolae, șef de laborator octor în agronomie,  068099635,nicvan@yahoo.com

Laboratorul de seminologie

Gribincea Vladimir, șef de laborator, 069595299,vladgribincea@gmail.com

 Laboratorul de tehnologie   

Meleca Anatol , șef de laborator, doctor în agronomie,  068835355,anatolmeleca@gmail.com

 Adresa: 4834, s.Paşcani, raionul Criuleni, Republica Moldova Coordonatele:  47.158653, 28.851716, 47°09’31.2″N 28°51’06.2″E

Adresa

Rechizite bancare

r-l Criuleni s. Pascani                                                                                                                                                               Cod fiscal 1011600004805                                                                                                                                                     IBAN MD92TRPAAA142310A16359A                                                                                                                                     BC MF Trezoreria Regionala Chisinau-bugetul de Stat                                                                                                          BIC — TREZMD2X