PRO INVENT, Ediţia a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, România

PRO INVENT, Ediţia a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, România

Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” a creat și creează mai bine de 4 decenii  hibrizi  de porumb, organizează producerea de forme parentale, elaborează și perfecționează tehnologiile cultivării lor.

În ultimii ani  a devenit o tradiţie pentru cercetătorii Institutului includerea în Registre Oficiale de Stat a diferitor ţări  3-4 hibrizi marca „Porumbeni”.

Rezultatele obţinute ne obligă  la întreprinderea măsurilor concrete pentru ca realizările noastre  să fie implementate în producere şi accesibile pentru toţi producătorii agricoli.  De aceia,  diseminarea  rezultatelor științifice obţinute se află permanent în centrul atenției savanților și specialiștilor. Anual cercetătorii Institutului participă la seminare cu producătorii agricoli şi la expoziţii naţionale şi internaţionale.

Recent pe data de 23-25 martie  la Cluj-Napoca sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale  şi Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, a fost organizat  Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT,  Ediţia a XIV- a, în cadrul cărea Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” a participat  cu 6  hibrizi noi de porumb:  Porumbeni 294 MRf, Porumbeni 374 MRf, Porumbeni 378 MRf, Porumbeni 306 MRf destinaţi pentru furaj şi  hibrizii Porumbeni 402 MRf  Porumbeni 196 CRf cu destinaţie alimentară.

Hibrizi nominalizaţi au fost incluşi în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova şi Urmează implementarea lor în producere.

În cadrul expoziţiei 5 (cinci)  hibrizi marca „Porumbeni” au fost menţionaţi cu medalii de aur şi Diplome de excelenţă.

Succesele obținute de către colectivul Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” şi aprecierea la nivel naţional  şi internaţional este o dovadă a integrării cercetărilor științifice și procesului de ameliorare cu producerea de semințe şi promovarea realizărilor obţinute.