Rezultatele hibrizilor marca „Porumbeni”, obținute în județul Ialomița România în anul 2016.

Rezultatele hibrizilor marca „Porumbeni”, obținute în județul Ialomița România în anul 2016.

Rezultatele obţinute de către colaboratorii Institutului de Fitotehnie ne obligă  la întreprinderea măsurilor concrete pentru ca realizările noastre  să fie implementate în producere şi accesibile pentru toţi producătorii agricoli nu numai la noi în țară dar și peste hotare.  De aceia,  diseminarea  rezultatelor științifice obţinute se află permanent în centrul atenției savanților și specialiștilor. Odată cu transmiterea la testări Oficiale în România,   al treilea an consecutiv, amplasam un lot demonstrativ în județul Ialomița.

Scopul acestei experiențe este obținerea informației referitor la comportamentul hibrizilor marca „Porumbeni”, comparativ cu hibrizii firmelor   străine.

În anul de referință au participat la competiție  14 firme străine, inclusiv Pioneer, Limagrain, Monsanto, KWS, Maissdour, și altele. Institutul de Fitotehnie Porumbeni a transmis la testare 6 hibrizii: Porumbeni 310, Porumbeni 360 Porumbeni 374, Porumbeni 383,  Porumbeni 458, Porumbeni 461, inclusiv 2 hibrizi incluși în Catalogul Oficial de Stat al României.

Referitor la tehnologia de cultivare menționăm că hibrizii au fost testați pe un  lot neirigat la  densitatea de 70 mii plante la ha. Cantitatea de precipitații în  lunile martie-august a fost de 300 l/m.

Rezultatele obținute, prezentate la Ziua porumbului,  de către compania „Elsitcom”  SRL, care a efectuat testările a scos in evidență hibridul de porumb moldovenesc Porumbeni 458, cu  o producție de 9,1 tone/boabe la ha la umiditatea de 14%, fiind plasat în primii top zece hibrizi din cei 84  studiați.

Pentru cercetătorii institutului rezultatul  obținut este un imbold pentru continuarea cercetărilor și obținerea noilor rezultate.