SCURT ISTORIC

În Republica Moldova porumbul deţine întâietatea faţă de alte culturi fitotehnice după suprafaţa de cultivare (> 350 mii ha), volumul global de producţie ( >1,1 mln. tone) şi valoarea produsului marfă (>346 mln.lei), însă nivelul de productivitate (≈ 3,3 t/ha) continuă să fie multe prea jos comparativ cu media pe Europa (6,0 t/ha) şi media pe glob (5,22 t/ha) constituind 56,3 şi 65,3 %, respectiv.

Un rol important (minimum 50%) în sporirea productivităţii agricole revine geneticii şi producerii de seminţe. Reieşind din aceste considerente sarcina de bază a Institutului la faza actuală constituie crearea şi implementarea în producere a hibrizilor dotaţi cu adaptabilitate înaltă la schimbările condiţiilor de mediu, atestate în ultimul deceniu, cât şi a unor hibrizi ce ar satisface cerinţele avansate a producătorilor agricoli atât după direcţia de utilizare, cât şi grupa de maturizare.

Institutul de Fito-tehnie „Porumbeni” este o instituţie de cercetare ştiinţifică aplicativă în domeniu agriculturii, membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei subordonat structural Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Scurt istoric:
 Prin Hotărârea Sovietului Miniştrilor nr. 401 din 17.12.1973 a fost creată Asociaţia Ştiinţifică de Producere pentru Porumb şi Sorg „Hibrid”.
 Prin Hotărârea Sovietului Miniştrilor nr. 168 din 29.05.1975 şi ordinului Ministrului Agriculturii nr. 431 din 05.11.1975 a fost creat Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg în cadrul AŞP „Hibrid”.
 Prin Hotărârea de Guvern nr. 383 din 09.10.1990 şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 48 din 10. 10.1990 a fost reorganizată AŞP „Hibrid” în AŞP „Porumbeni”.
 În anul 1996 Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg a fost separat de AŞP Porumbeni.
 Prin Hotărârea de Guvern nr.1326 din 14.12.2005 şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 2 din 06.01.2006 denumirea Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg a fost schimbată în Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”.
 Prin ordinul Guvernului din 14.12.2005 Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun a fost transferat la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” (reorganizare prin absorbţie).
 Prin Hotărârea de Guvern nr.761 din 24.06.2008 Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” s-a reorganizat în Institutul Ştiinţifico — Practic de Fitotehnie cu statutul juridic de Instituţie Publică (fuziune prin contopire) cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile de Câmp „Selecţia”.
 În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 518 din 22.06.2010 şi ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.159 din 21.06.2010 Institutul revine la denumirea Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” şi forma de organizare separată.