Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” este succesorul de drepturi  al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Hibrid” creată în anul 1973.

Actualmente Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” întruneşte 5 laboratoare, în care activează 25 cercetători ştiinţifici, inclusiv 10 doctori şi 1 doctor habilitat, 3 doctoranzi, 2 tineri specialiști, care fac studiile la Univesitatea Agrară de Stat din Moldova și peste 20 de persoane cu studii superioare și  speciale.