Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” este succesorul de drepturi  al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Hibrid” creată în anul 1973.

Actualmente Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” întruneşte 6 laboratoare, în care activează 32 cercetători ştiinţifici, inclusiv 16 doctori şi 3 doctori habilitaţi, peste 20 de persoane cu studii speciale.